För att registrera en order på kunden så klicka på Order under Verkställ.Det första som dyker upp är de kampanjer som finns upplagda på kunden.

 


Ska du inte registrera ordern via en kampanj så trycker du på Ångra uppe i vänstra hörnet.

Klickar du på den blåa rutan så kommer denna fråga upp:

Trycker du på Ja så läggs automatiskt antalet 1 in på alla artiklar som kampanjen innehåller.

Trycker du på Avbryt så kommer du tillbaka till kampanjbilden.Trycker du mitt på kampanjraden så öppnar kampanjen upp sig så att alla artikelrader syns.
Skriv in rätt antal genom att först klicka på nollan för att få fram + och – och ändra sedan antalet genom att klicka på dessa tecken

Ska det in ett stort antal så går det att hålla ner fingret en längre tid på +-tecknet för då ökar antalet med 10 i taget samma sak om du håller ner fingret länge på -

När rätt antal är inlagt på de kampanjer/artiklar du har sålt in så klickar du på Spara uppe i högra hörnet.De rader som ligger med ett antal kommer då att gå över till orderbilden där du har raderna till höger och huvudet till vänster.
För att lägga in fler artiklar från artikelregistret klicka på sortiment   uppe till vänster.

Click on the correct product group to find the articles that fall under that product group. Choose quantity in the same way as when order is taken via campaign (see above)

För att sedan lägga över de valda artiklarna till ordersidan så klickar du på Lägg till


Du kan också klicka på + tecknet uppe till höger för ytterligare möjligheter att hämta artiklar.


Produkter - Klicka på rätt produktgrupp för att få fram de artiklar du vill knappa in. Välj antal på samma sätt som när ordern tas via kampanj (se ovan). 

Tryck på Spara för att få över de valda artiklarna till orderbilden.

Gamla order - Här går det att söka fram en tidigare order och kopiera över artiklarna som låg i den. Antal, leveransdatum mm går sedan att ändra innan du sparar.

Baserad på kampanj - Klickar du här så kommer du tillbaka till kampanjsidan och lägger in artiklar och antal utifrån beskrivningen ovan.

Förslag - Genom att klicka här så kan du välja att ta en order via ett sparat förslag.
För att ändra leveransdatum på alla orderrader på en gång så trycker du på lev.datum i orderhuvudet och väljer rätt datum

För att ändra villkorstyp på alla orderrader på en gång så trycker du på Rabatt/kr 0:00 och väljer rätt villkorstyp (Edi-order, Statistikorder, Kross osv)

Det går också bra att ändra rad för rad genom att trycka mitt på orderradenHär går det att ändra antal, villkorstyp, rabatt och leveransdatum.

Viktigt när du knappar in antal och rabatt är att du väljer en enhet (valen står till höger om tangentbordet)


Om det saknas artiklar på en kund så kan det bero på att det ligger ett felaktigt filter inlagt på Status/kedja/grossist

Klicka på    för att se vad det ligger för filterNär du väljer att hämta artiklar via Sortiment eller Produkter (finns under +-tecknet uppe till höger) så kan du lätt se om artiklarna är kopplade till en kampanjDen blå trekanten betyder att produkterna ligger i en eller flera kampanjer.

När du klickar på nollan för att registrera ett antal dyker ovan ruta upp.

Den/de gröna rutan/rutorna som dyker upp visar vilka kampanjer vald artikel är kopplad till. Vill du registrera via kampanj så klickar du på rätt grön ruta. Du måste då lägga ett leveransdatum som kampanjen tillåter

Vill du lägga ett leveransdatum som ligger utanför kampanjens så väljer du den blå knappen "Ingen kampanj"

För att slippa göra valen på alla artiklar som du ska komplettera ordern med så kan du välja "visa inte meddelandet igen tillfälligt" innan du trycker på grön eller blå knapp och då kommer alla artiklar som väljs i denna order styras efter samma val

Om du väljer "Visa inte meddelandet någonsin" så stänger du av denna fråga helt och hållet framöver.


När allt är inlagt och klart på ordern är det dags att spara. Klicka på pilen uppe till vänster Spara – Ordern sparas och du kommer tillbaka till Besöksbilden för att kunna registrera ett besök på kunden. Om Ni har ett flöde inlagt så kommer du direkt till steg 2 i det flödet

Skriv ut – Här kan order/utbetalningen skrivas ut eller mailas till kund.

Spara & registrera ny order – Denna order sparas och du kommer direkt tillbaka till orderbilden för samma kund.

Förslag – Du skapar ett förslag av ordern. Skriv i en Benämning, Datum from och Datum tom och klicka sen på Spara. Denna order lägger sig då som ett förslag istället för att det skapas en order. Du kan plocka upp detta förslag på alla kunder som är kopplade till samma kedja

Återgå – Du kommer tillbaka till besöksbilden och ordern är inte sparad