För att registrera ett besök på kund så klicka på Besök under Verkställ


Översta delen är information om kunden samt datum för besöket (alltid dagens datum som kommer upp). Detta går inte att ändra framåt eller bakåt.Välj besökstyp – Detta är obligatoriskt. Klicka på pilen till höger så kommer alla förvalda besökstyper upp och det är bara att klicka på den som gäller för detta besök

Köpt – Om du har registrerat en order innan på denna kund så kommer ja att vara ibockat direkt

Lämnat offert – Välj nej eller ja

Leverantör – Klicka på pilen till höger så kommer alla förvalda leverantörer upp om detta är något Ni använder

Notering – Klicka på pilen till höger så går det att skriva in en notering för detta besök. Klicka sedan på Spara för att spara noteringen. Om du ångrar dig och inte vill skriva i en notering trycker du på Ångra för att komma tillbaka till besöksbilden

Aktivitet – Det går även att registrera en aktivitet på besöket t ex ombyggnad, plock, utbildning mm. Klicka på pilen till höger och klicka sedan på +-tecknet uppe till vänster

Översta delen är information om kunden samt datum för besöket (alltid dagens datum som kommer upp). Detta går inte att ändra framåt eller bakåt.


Typ – Klicka på pilen till höger så kommer alla förvalda aktivitetstyper upp och det är bara att klicka på den som gäller

Antal – Använd + och – för att skriva i ett antal (t ex vid plock). Går även att klicka i rutan och med hjälp av tangentbordet skriva i ett antal

Leverantör – Klicka på pilen till höger så kommer alla förvalda leverantörer upp om detta är något Ni använder

Prod.grp. – Klicka på pilen till höger så går det att välja vilken produktgrupp aktiviteten gällde

Sortiment – Om en produktgrupp väljs så dyker en pil upp till höger på sortiment. Klicka på den så går det att välja ner på artikelnivå

Tid – Klicka på + och – för att registrera hur lång tid aktiviteten tog. Varje klick är 15 minuter.


När allt som ska läggas in är inlagt så klickar du på Spara och så är aktiviteten sparad. Det går sen att trycka på +-tecknet uppe till höger igen för att lägga in flera aktiviteter på samma besök.När alla aktiviteter är inlagda så klickar du på Besöksinformation för att komma tillbaka till besöket.

Klicka på Spara så är hela besöket sparat och du kommer tillbaka till besöksbilden.